Sunday, January 2, 2011

Re: [Diskusi HRD Forum] Cuti Bersama

 
Cuti bersama diatur dalam keputusan bersama 3 Menteri (Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi dan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara (kalau gak salah loh).
 
Salam,
FL

>>> Hayati Twain <hayati_00@yahoo.co.id> 12/31/2010 1:32 PM >>>
 

Dear rekan-rekan HRD,

Mohon informasi mengenai ketentuan cuti bersama itu seperti apa? Apakah cuti bersama ini diatur juga dalam UU atau PP? Terima kasih untuk bantuannya.


Hayati

No comments:

Google